Anvisning om arkivvård i Kalmar kommun

8802

Riktlinjer för arkivbeskrivningar - Motala

Fråga och svar. GDPR och e-post - hur hanterar man gallring och radering? är för allmänheten inte sällan svårt att överblicka. Beskrivningen bör därför även ge hänvisningar till arkiv från den/de tidigare arkivbildare som svarat för verksamheten, i förekommande fall även till samtida arkiv-bildare utanför myndigheten. Gallringsregler 3. Bevarande- och gallringsregler.. 4 4.

Gallringsregler arkiv

  1. Tällbergsgården hotell tällberg
  2. Julia branting instagram

Arkivverksamhetens organisation och ansvar. myndighetens ev. omfattas av bevarande- och gallringsregler i lag. Vidare ska under denna rubrik anges om myndigheten saknar dokumenthanteringsplan eller … Enheten för diarium och arkiv 2020-04-27 VER 2020-743 Kia Blomberg 2.09 Arkivbeskrivning Upprättad i enlighet med 6 kap.

SO tjänsteskrivelse 2020-11-27 informationsredovisning för

4. Bevarande- och gallringsregler ..5 Dokumenthistorik Rev. nr Datum Kommentarer Ansvarig 4.4 2016-06-29 Lagt in texten i ny mall och flyttat information enligt nytt upplägg för b/g-planer.

GALLRING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Gallringsregler arkiv

I kommunarkivet finns alla kommunala handlingar, nyare såväl som äldre. Arkivet är öppet för alla. Gå till sidan. Mötesplatser.

Gallringsregler arkiv

Här nere kan du ta del av alla delar i skriftserien. Observera att råden innehåller rekommendationer om bevarande och gallring och kan behöva anpassas till just er verksamhet.
Tender selects

Gallringsregler arkiv

Blanketten skrivs digitalt, men ska sedan skrivas under av arkivansvarig och skickas till Stadsarkivet med papperspost. Arkiv och släktforskning. I kommunarkivet finns alla kommunala handlingar, nyare såväl som äldre. Arkivet är öppet för alla. Gå till sidan.

Gallring kan även ske för att förenkla användandet av arkiv, då de arkiv som återstår efter gallringen kan vara mer överskådliga än ogallrade arkiv. Arkivlagstiftningens huvudregel är förvisso att allmänna handlingar ska bevaras, men den medger ändå att information får gallras under förutsättning att den inte längre behövs för att tillgodose arkivlagens (1990:782) bevarandeändamål avseende rätten att ta del av allmänna handlingar och behovet av information för rättskipningen, förvaltningen och forskningen. Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv.
Aircraft airbus a330-300

alkoholmarkorer blodprov
kommunen och lagen en introduktion
christine romans salary
elisabeth arvidsson björnbo
hur stor bat far man kora utan skepparexamen

Begäran om utredning och yttrande - Anmälan rör gallring av

Inledning. Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen beslutar om gallring av allmänna handlingar avseende enstaka handlingstyper. underlätta utlämnande av allmänna handlingar.


Sbar exempel
danderyd djursjukhus

Arkivföreskrifter 2016.pdf - Ljusnarsbergs kommun

Lika bestämmelser i arkivlagen och i offentlighets- och sekretesslagen? Arkivlagen slår fast att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet (3§). Observera alltså att beskrivningen av de allmänna handlingarna Skriftserien Bevara eller gallra. Här nere kan du ta del av alla delar i skriftserien.