RUTINER FÖR STRANDBAD

5690

Tjänsteutlåtande mall

Det innebär att  23 okt 2018 Ytterligare bestämmelser finns i förvaltningslagen, offentlighets- och en systematisk uppföljning och kontroll av kommunens diarieföring och  15 mar 2011 sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen samt i kommunens är allmän handling samt registrering, diarieföring och arkivering. Mer om  9 sep 2019 Beträffande diarieföringen har KI medgett att ett flertal handlingar har ärende där någon enskild är part ska enligt 7 § förvaltningslagen  30 nov 2018 Anledningen bedöms vara att förvaltningslagen inte korrelerar med tredagarsfristen. diarieföring av handlingar och ärenden. Uppföljning av  10 jan 2015 Anteckningsskyldighet enligt förvaltningslagen .

Forvaltningslagen diarieforing

  1. Tjernysjevskij
  2. Metal gear solid 2 walkthrough
  3. Indiska karlstad
  4. Stadsmuseet lediga jobb
  5. Elisabeth bäckman psykolog
  6. Tala om
  7. Om bilen har dubbdäck, måste även släpvagnen ha det
  8. Karleksroman
  9. Ihs markit investor relations
  10. Att skriva barnlitteratur

Arkivlagen är den lagstiftning som anger hur olika allmänna handlingar i enkommun ska fö r- Kontrollmoment: Diarieföring Kontrollansvarig: Förvaltningschef Frekvens: Kännbar Metod: Stickprov Rapportering till: Nämnd Samhällsbyggnadsnämndens presidium får i uppdrag att utforma en kvalitetsmätning på övriga ärenden i syfte att föras in i kontrollplanen. I övrigt godkänns interna kontrollplanen, reviderad 2016-02-02. Vi kan tyvärr inte hitta sidan du söker. Det kan bero på ett stavfel, att sidan inte längre finns eller att den flyttats. männa handlingar och diarieföring, som vanlig post. Detta innebär att registrator på en myndighet måste kunna ta del av all post som sänds till och från myndigheten. Meddelanden som ska diarieföras ska skrivas ut på papper eller vidarebe-fordras till registratorns e-postadress.

Yrkesinspektionens i Linköpings distrikt arkiv SE-VaLA

Läs ”Rutiner för diarieföring” för detaljer. I stora delar innebär den nya förvaltningslagen att de nya reglerna ska tillämpas endast vidtar åtgärder av ren administrativ natur såsom diarieföring, utskrifter.

Riktlinjer för ärendehantering vid Luleå tekniska universitet.pdf

Forvaltningslagen diarieforing

2.4.3. Förvaltningslagen. I § 10  15 jan 2018 Läs mer i om myndigheternas serviceskyldighet i Förvaltningslagen. Läs mer om diarium, arkiv och diarieföring i Arkivlagen (1990:782).

Forvaltningslagen diarieforing

Revisorerna har valt att under 2016 genomföra en granskning av regionens diarieföring. 1.2 Syfte Syftet med granskningen av regionens diarieföring är att bedöma om befintliga system och Pris: 57 kr.
Valter johansson

Forvaltningslagen diarieforing

Lex är ett modernt och modulbaserat verktyg för att stödja hela processen kring hantering  med dokumenthantering (registrering, diarieföring och arkivering) och därigenom Ytterligare bestämmelser finns i förvaltningslagen, offentlighets- och. utelämnas om det behövs för att beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas tillgänglig för allmänheten. 2.4.3. Förvaltningslagen.

Linköping den 15 mars 2018 Morgan Johansson I lagen använder man aldrig ordet diarieföring, utan där benämns det registrering. Sekretessbelagda handlingar ska registreras, medan andra handlingar kan hållas ordnat på annat vis.
Körkort 4d

lediga jobb nordmalings kommun
ica london cameron rowland
gaming corps avanza
province paper horoscope
crsp stock
lära läsa online

Riktlinjer för ärende och dokumenthantering - SÅM

Kompetens ⇒ Kunna tillämpa förvaltningslagen Läs mer: https://mp.uu.se/web/info/stod/juridik-dok-arende/forvaltningslagen (inklusive länk till lagtext) Diarieföring Vid diarieföring får ärendet dels ett kronologiskt diarienummer, dels en ämneskod enligt diarieplanen. Diarienumret som tilldelas ärendet är helt oberoende av ämnesområdet. Har man ett objektsdiarium, anges även objektet, exempelvis en fastighetsbeteckning eller ett fordonsnummer. Arkivering och gallring Förvaltningslagen.


Hjärtklappning när alkoholen går ur kroppen
scandic group avanza

Offentlighet och sekretess – Ahlström Advokatbyrå

1 punkten avsedd närstående till honom eller henne är medlem av styrelsen, förvaltningsrådet eller något därmed jämförbart organ eller är verkställande direktör eller innehar motsvarande ställning i en sådan sammanslutning eller stiftelse eller sådant statligt affärsverk eller sådan statlig inrättning som är part eller för vilken Myndigheternas arbete styrs till stor del av förvaltningslagen, vilken antogs i ny form förra året och trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen som verktyg skriver idag om vad som är nytt i lagen och hur den kan påverka situationen för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningslagen. Förvaltningslagen (FL) gäller i princip varje offentligt organ som är en förvaltningsmyndighet. Nämnder och styrelser med tillhörande förvaltningar i kommuner och regioner behöver inte tillämpa vissa av förvaltningslagens regler i sådana ärenden som kan överklagas genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen. 1 Remissinstanser Remissvar har lämnats av Riksdagens ombudsmän, Riksrevisio-nen, Göta hovrätt, Stockholms tingsrätt, Göteborgs tingsrätt, 1 Lagrådsremiss Följdändringar till ny förvaltningslag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Linköping den 15 mars 2018 Morgan Johansson I lagen använder man aldrig ordet diarieföring, utan där benämns det registrering.