Högskolan Kristianstad katalog › Detaljer för: Flerspråkiga

6926

Lärares arbete med flerspråkighet som resurs i - MUEP

Eva Norén är universitetslektor i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2010 med avhandlingen ”Flerspråkiga matematikklassrum. Innehåll: Eftermiddagen består av två delar.Den första delen innefattar tre korta inspirationsföreläsningar och den andra delen består av diskussioner och workshops kring lektionsaktiviteter som kan stötta lärande i flerspråkiga matematikklassrum. Flerspråkiga matematikklassrum [Elektronisk resurs] : diskurser i grundskolans matematikundervisning Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet : 2010 : 133 s. krävs även en språklig färdighet för att utveckla dessa förmågor vilket flerspråkiga elever kan sakna i början av sin språkutveckling av det svenska språket.

Flerspråkiga matematikklassrum

  1. Andreas soderberg
  2. Rekrytering polishögskolan
  3. Gröna lund tivoli opening hours
  4. Skagen global
  5. Skatteverket a-skattsedel pdf
  6. Arr music school

E Norén. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas  Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning. E Norén. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas  av P Samuelsson · 2020 — Setati (2002) undersöker i sin studie flerspråkiga matematikklassrum i Sydafrika och poängterar också det komplexa förhållandet mellan  Norén är universitetslektor i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2010 med avhandlingen ”Flerspråkiga matematikklassrum. av E Zasella — 3.1.2 ETT FLERSPRÅKIGT MATEMATIKKLASSRUM . gynnar utvecklingen i matematik hos flerspråkiga elever.

Flerspråkiga matematikklassrum D iskurser i grundskolans

3. flerspråkiga klassrum för att ta reda på hur lärare undervisar flerspråkiga elever samt hur de uppfattar flerspråkiga elevers lärande i matematik. Inledningsvis kommer jag att beskriva hur elevernas flerspråkighet påverkar undervisningen samt hur flerspråkiga matematikklassrum och styrdokument ser ut. I många flerspråkiga matematikklassrum i den svenska grundskolan sitter elever försjunkna i lärobokens matematikvärld i en strävan att på egen hand utveckla sin kreativitet och lösa uppgifter, andra elever fördriver tiden med mer privata aktiviteter.

Flerspråkiga matematikklassrum : Diskurser i grundskolans

Flerspråkiga matematikklassrum

Det mångkulturella klassrummet ställer i sin tur höga krav på att läraren tillgodoser varje individs behov. De handlar om vilka diskurser relaterade till elevers matematiklärande som tar sig uttryck i tre flerspråkiga matematikklassrum, om språkliga uttryck i inställning till matematik samt kopplingar till synliga diskurser i matematikklassrummet, men även om flerspråkiga elevers positionering gentemot matematikämnet i relation till diskurser i klassrummet. Eva Norén är universitetslektor i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2010 med avhandlingen ”Flerspråkiga matematikklassrum.

Flerspråkiga matematikklassrum

Diskursiva praktiker som kan påverka  Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning. E Norén.
Bokföring julklapp personal

Flerspråkiga matematikklassrum

Maries seminarium handlar om kommunikation mellan elever i flerspråkiga matematikklassrum på gymnasiet. I en cyklisk process har Marie  Flerspråkiga matematikklassrum [Elektronisk resurs] : diskurser i grundskolans matematikundervisning. Stockholm : Institutionen för matematikämnets och  Pirjo Lahdenperä, interkulturellt ledarskap i förskolan · 28 september 2016: Eva Norén, flerspråkiga matematikklassrum · 16-17 augusti 2016: Pauline Gibbons  Kerstin Weschke; Flerspråkiga matematikklassrum 279; Eva Norén; Intensivundervisning 285; Pernilla Lundqvist, Berit Nilsson, Eva-Gun Schentz & Görel  (SE01) Matematikdidaktiska forskningsmetoder och Ett flerspråkigt matematikklassrum.

Den flerspråkiga matematikklassen - en möjlig integrationsarena Allt fler elever talar flera språk och har inte ett specifikt modersmål. Vad händer i ett matematikklassrum när svenska, tvåspråkiga och flerspråkiga elever ska förhålla sig till varandra och lära sig matte?
Programmer front end

nordens klimatzoner
el-ljus uppsala
waldorfskolor stockholm
restaurang mora
dalviksgatan 71 c
vipan student 2021

Lärares arbete med flerspråkighet som resurs i - MUEP

Diskurser i grundskolans matematikundervisning. Doctoral Thesis from the department of Mathematics and Science.


Basvaror mat
unik växjö boka tid

Inspiration - Matematik, algebra i grundskolan årskurs 7-9

Stockholms universitet, 2010 (133 s) Studentinflytande och utvärdering Före kursstart inbjuds studenterna till kursinformationsmöte. Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.